Poveikio aplinkai vertinimas

Mūsų įmonė rengia poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus:

  • PAV atrankas
  • PAV programas ir ataskaitas

Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2013, Nr. 76-3835), reglamentuojančiu poveikio aplinkai vertinimo procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo prieduose yra pateikti du sąrašai: Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas (1 priedas) ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo , rūšių sąrašas (2 priedas).

Poveikio aplinkai vertinimo tikslai:

  • nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios;
  • pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams;
  • optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos požiūriu nepalankių techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų;
  • numatyti PŪV alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti;
  • nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
  • numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo priemones bei jų įgyvendinimą.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation