Atliekų apskaita

Mūsų įmonė vykdo įmonių atliekų apskaitą, veda atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaitos žurnalus GPAIS, konsultuoja atliekų apskaitos klausimais.

Atliekų susidarymo apskaitą turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS), kurioje vykdoma atliekų apskaita.

Atliekų tvarkymo apskaitą  privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai: